Arxiu de la categoria: Ecologia

Finalitzen els treballs forestals al coll de Can Maçana

montserrat

Foto: Territori i Medi Ambient

A primers de gener, s’han enllestit els treballs de millora de la massa forestal de l’Espai Natura Montserrat- coll de Can Maçana per tal reduir-ne el risc d’incendis i millorar la biodiversitat, en col·laboració amb l’Associació de Propietaris Forestals “Entorns de Montserrat”, la Diputació de Barcelona i el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

Aquestes actuacions estan incloses en el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, i sempre sota l’aprovació i revisió del Centre de la Propietat Forestal, i d’acord amb el Pla Tècnic de Millora i Gestió Forestal aprovat per a la finca. S’han fet en dues etapes entre l’hivern del 2010-11 i l’hivern 2013-14. En total, s’ha actuat en 40 hectàrees de regenerat de pi blanc i en 24 hectàrees d’alzinar. Llegir més

9.000 barraques de pedra seca censades a la wikipedra

barraca
Foto : http://elblocdeterritori.fundaciocatalunya-lapedrera.com/
Wikipedra és l’inventari web 2.0 sobre les barraques i cabanes de pedra seca de Catalunya que pretén recollir informació, permanentment actualitzada, del màxim nombre possible d’aquestes construccions per tal de contribuir al seu coneixement i preservació. Gràcies a la col·laboració de diverses persones i entitats (com el Drac Verd de Sitges) ja hi ha 9.000 construccions de pedra seca inventariades arreu de Catalunya!  

barraques pedra seca1El portal el va posar en marxa l’any 2011 l’Observatori del Paisatge amb la col·laboració i a partir d’una idea inicial de la Fundació. L’aplicació permet, d’una banda, consultar les barraques o cabanes de pedra seca existents als diferents paisatges de Catalunya i a cada municipi, a través de mapes, fitxes, fotografies i croquis; i de l’altra, possibilita que qualsevol persona que ho desitgi pugui introduir al web noves barraques i cabanes.

Foto : http://elblocdeterritori.fundaciocatalunya-lapedrera.com/

Per accedir a Wikipedra: wikipedra.catpaisatge.net

LA VALL D’ARAN SIGNA LA CARTA TURISME RESPONSABLE DE LA UNESCO

 La Vall d’Aran ha signat la carta de turisme responsable de la UNESCO, un pas important per obtenir el Certificat de Biosphere, com a garantia de destí turístic i responsable. L’acte de la signatura ha estat presidit pel Síndic d’Aran, Carlos Barrera, el Vicepresident de la Diputació de Lleida, Pau Perdices, i el President del “Instituto de Turismo Responsable” (ITR), Tomás Azcárate.

La signatura de la carta de turisme responsable de la UNESCO, portarà a la Vall d’Aran a un bon posicionament com a destí d’excel·lència a nivell nacional i internacional. L’aposta pel turisme a la vall és clara, amb col·laboració dels diferents ajuntaments de la Vall d’Aran i del Conselh Generau d’Aran.

La Vall d’Aran és el primer destí dels Pirineus en obtenir aquest certificat. Juntament amb Barcelona, Gijón i l’Illa de La Palma, són ara 4 els destins turístics a Espanya amb aquest reconeixement.

Més informació el turisme responsable Biosphere Aquí

vall daran

Hostal Empúries, ecodisseny i desenvolupament sostenible

En la jornada del II Fòrum Emprúries, dedicat al turisme del futur, va quedar palès una vegada més que l’Hostal Empúries (indret en el qual es va celebrar aquesta trobada) és un allotjament sostenible i solidari, a més de ser ja líder en eficiència i disseny equilibrat, fets que han afavorit el seu creixement de facturació en els darrers anys, i que situa aquest establiment com un exemple únic en el mapa europeu.

Tot això és gràcies a la seva gestió, impregnada d’una filosofia respectuosa amb el medi ambient, d’acord amb els principis del cicle de vida íntegrament verd (cradle to cradle) i amb els estàndards constructius que l’acrediten amb la certificació LEED Gold.

L’ecofilosofia del cradle to cradle està centrada en el redisseny de qualsevol producte o servei de manera que no només sigui respectuós amb el medi ambient, sinó que també l’enriqueixi i participi de l’ecodiversitat del seu entorn. Defensa l’ús de l’energia solar com a principal font d’energia, però també de la celebració de l’abundància dels sistemes biològics i l’emulació d’aquests sistemes, en què tots els elements són nutrients i, per tant,  no existeixen els residus.

El turisme verd està associat a la construcció d'edificis respectuosa amb el medi ambient i amb l'elecció dels materials.

L’hort i el jardí de l’Hostal Empúries són un exemple d’aquesta aplicació. Elaboren un compostatge in situ, de la fabricació orgànica de la cuina i de les restes vegetals del jardí, i el compost es reutilitza alhora com a adob.

Tots els productes que arriben a la cuina de l’Hostal Empúries compleixen els estàndards de responsabilitat ecològica (controls d’emissions de CO2 en el transport, ús de pesticides, etc.) per tal de controlar la qualitat del producte en tot el procés, des de l’origen fins que es duu al plat. És especialment interessant l’elecció dels productes amb què treballen; per exemple, la recuperació de llavors de blat que originàriament havien estat conreades a l’Alt Empordà ara fa 4.000 anys. Això no només és un exemple de terroir, en la mesura que aquest blat denota les característiques especials que la geografia, la geologia i el clima d’aquest lloc determinat li confereixen; també és un exemple cultural i saludable per a la població, natural de la zona, reconeixedora del producte de la seva terra. Si els jardins amb plantes salvatges del lloc eviten l’erosió del terreny, també l’alimentació originària i mil·lenària de la regió ha de contribuir a la salut de les persones que hi viuen.

Foto: Ferran Alexandri

L’Antic Hostal Empúries va néixer a principis del segle XX, quan va acollir els primers arqueòlegs que van venir a treballar a les ruïnes d’Empúries, sota la direcció de Josep Puig i Cadafalch. Avui dia és un allotjament totalment reformat, però sostenible i solidari, ubicat al bell mig de la Costa Brava, ben al costat del primer assentament grec a la península Ibèrica.

hostalspaempúries – www.hostalempuries.com